نهانسازی اطلاعات

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/12/23     مقدمه ای بر استگانوگرافی     جلسه هفتم    
1396/12/14     پردازش تصاویر رنگی     جلسه ششم    
1396/12/08     اعوجاج و خرابی در تصویر     جلسه پنجم    
1396/12/07     فضای ویولت     جلسه چهارم    
1396/12/07     فضای فوریه     جلسه چهارم    
1396/12/04     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسه سوم - فقط اسلایدهای بخش bit plane slicing و اسلایدهای شماره 45 و 46    
1396/12/01     اصول تصویرپردازی دیجیتال     جلسه سوم    
1396/12/01     مقدمه ای بر پردازش تصویر     جلسه سوم    
1396/12/01     مقدمه ای بر نهانسازی اطلاعات     جلسه دوم    
1396/12/01     لینک گروه تلگرام     https://t.me/joinchat/CseuFFK9Ni71PZDK5VZQOQ    
1396/12/01     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


هیچ تکلیفی برای این کلاس ثبت نشده است.