تحلیل و طراحی سیستم ها

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/12/20     مدلسازی فرآیند و داده     جلسات پنجم و هشتم    
1396/12/13     تحلیل     جلسه چهارم    
1396/12/12     سیستمهای اطلاعاتی     جلسه سوم    
1396/12/05     نظرسنجی کلاس حل تمرین - مهلت شرکت در نظرسنجی جمعه 11 اسفندماه     https://doodle.com/poll/k2zb9tfhpmw474e3    
1396/12/04     معرفی مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات و چالشهای هر یک     جلسه دوم    
1396/12/04     لینک گروه تلگرام     https://t.me/joinchat/CseuFA3UNvT3RhBP5vtRdg    
1396/12/04     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1396/12/20 فاز اول پروژه 1397/01/24 بصورت گروهی
1396/12/07 تمرین شماره 1 1396/12/22 تمرین انفرادی