مبانی بینایی کامپیوتر

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/12/12     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسات پنجم تا هفتم    
1396/12/01     اصول تصویرپردازی دیجیتال     جلسه سوم و چهارم    
1396/12/01     مقدمه ای بر پردازش تصویر     جلسه دوم    
1396/12/01     لینک گروه تلگرام     https://t.me/joinchat/CseuFEnebbR2ih9VUpQ7AA    
1396/12/01     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1396/12/08 تکلیف شماره 1 1396/12/22