اطلاعیه ها


درخواست منابع درس 1396/03/12

در صورت تمایل به دسترسی به منابع دروس، مانند اسلایدها، کتب الکترونیکی و غیره، اگر دانشجوی همان درس هستید، درخواست عضویت درس را انتخاب کنید. در غیر اینصورت، با ارسال پیام با عنوان "درخواست منبع" و توضیح مورد کاربرد منبع مورد نظر، در اولین فرصت به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

1