دکتر بشرا رجائی


استادیار دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سجاد.

پژوهشگر مرکز تحقیقاتی CMLA دانشگاه ENS Paris-Saclay فرانسه.

زمینه های پژوهشی: پردازش تصویر، فشرده سازی تصویر و ویدئو، نمونه برداری فشرده، قطعه بندی تصویر، مدیریت پروژه های نرم افزاری و متدولوژیهای توسعه نرم افزار.


بیوگرافی رزومه

نهانسازی اطلاعات


برو به کلاس

تحلیل سیستم ها


برو به کلاس

بینایی کامپیوتر


برو به کلاس

مبانی بینایی کامپیوتر


برو به کلاس

مقالات

لیست کامل مقالات را اینجا ببینید.


Hadi Gharavi, Boshra Rajaei, "A Robust Steganography Algorithm Based on Curvelet Transform", 26th International Iranian Conference on Electrical Engineering, Mashad, Iran, 2018.
Samaneh Shafee, Boshra Rajaei, "A Secure Steganography Algorithm Using Compressive Sensing based on HVS Feature", 7th IEEE International Conference on Emerging Security Technologies, Canterbury, UK, 2017.
Boshra Rajaei, Rafael Grompone von Gioi, Gabriele Facciolo, Jean-Michel Morel, "Straight subjective contour detector", 10th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA), Slovenia, 2017.
Boshra Rajaei and Rafael Grompone von Gioi, "Gestaltic grouping of line segments", Image Processing On Line, 8 (2018), pp. 37–50. https://doi.org/10.5201/ipol.2018.194, 2018. Download
Boshra Rajaei, Sylvain Gigan, Florent Krzakala, Laurent Daudet, "Robust phase retrieval with the swept approximate message passing", Image Processing On Line, 7 (2017), pp. 43–55. https://doi.org/10.5201/ipol.2017.178, 2017. Download
Philipp del Hougne, Boshra Rajaei, Laurent Daudet, Geoffroy Lerosey , "Intensity-only measurement of partially uncontrollable transmission matrix: demonstration with wave-field shaping in a microwave cavity", Optics Express, 24(16), pp.18631-18641, 2016.
Boshra Rajaei, Sylvain Gigan, Florent Krzakala, Laurent Daudet , "Fast phase retrieval for high dimensions: A block-based approach", IEEE Signal Processing Letters 23.9 (2016): 1179-1182, 2016. Download
Boshra Rajaei, Eric W. Tramel, Sylvain Gigan, Florent Krzakala, and Laurent Daudet, "Intensity-only optical compressive imaging using a multiply scattering material: a double phase retrieval system", 41th, IEEE international conference ICASSP 2016, Shanghai, China, 2016. Download
Boshra Rajaei, Rafael Grompone von Gioi, Jean-Michel Morel, "From line segments to more organized gestalts", 2th IEEE conference SSIAI 2016, New Mexico, USA, 2016. Download
Boshra Rajaei, Thomas Maugey, Hamid-Reza Pourreza and Pascal Frossard, "Rate-distortion analysis of multiview coding in a DIBR framework", Annals of Telecommunication, 68 (11-12): 627-640, 2013. Download
Arian Maleki, Boshra Rajaei and Hamid-Reza Pourreza, "Rate-distortion analysis of directional wavelets", IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 21, No. 4, pp. 588 – 600, 2012. Download

ارسال پیام

اطلاعات تماس


آدرس: مشهد، بلوار جلال آل احمد، جلال آل احمد 62، دانشگاه صنعتی سجاد. کدپستی: 9188148848

تلفن: 36029000-51-98+ داخلی 312

پست الکترونیک: b.rajaei@sadjad.ac.ir

ورود

ویژه دانشجویانگذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
گذرواژه را فراموش کرده اید؟